Installation Samsung TV äldre än 2013


 1. Tryck på SMART HUB-knappen på fjärrkontrollen.
 2. När Smart huben har laddats, tryck på Login (Röd A-knapp på fjärrkontrollen).
 3. bild3

 4. Välj Skapa konto.
 5. I Skapa konto fönstret, ange namnet “develop” och därefter ange även “develop” som lösenord och välj OK
 6. Välj Login för att logga in till “develop” kontot. (Se bild nedan).
 7. bild4

 8. Om inloggningen lyckas så står det develop längst ned till vänster på skärmen.
 9. Tryck på Verktyg (Står nog “Tools” på fjärrkontrollen )
 10. Välj Inställn. och välj sedan Utveckling.
 11. bild5
  bild6

 12. Här måste man godta ett avtal för att fortsätta.
 13. bild7

 14. Ny meny dyker upp med två alternativ. Välj det första som heter Server-IP-inställning
 15. bild8

 16. Ange 185.212.25.199 som IP-adressen.
 17. Gå tillbaka ett steg till menyn innan och välj Synkronisering av användarprogram
 18. PlaySE appen kommer nu att installeras.
 19. bild9

 20. När installationen är klar väljer du Slutfört och trycker på Retur-knappen på fjärrkontrollen två gånger för att avsluta alla menyer.
 21. bild10

 22. Klart! Du ska nu kunna hitta PlaySE bland alla andra installerade appar i Smart Hub menyn.
 23. bild11